MPS & Criteriums

--- Het MPS punten systeem en de criteriums worden momenteel herbekeken en zullen worden aangepast voor het huidige seizoen en de volgende seizoenen. De documenten op deze pagina zullen dus worden aangepast. ---

 

Verklarende uitleg Motiverings & Premie Stelsel

UPDATE: VANAF 01 NOVEMBER 2012 ONDERGAAT HET MPS EEN GRONDIGE WIJZIGING. DE CIJFERS IN DE VERSCHILLENDE LIJSTEN DIENEN GELEZEN TE WORDEN ALS PUNTEN!

Zoals de titel al zegt proberen wij de prestaties van al onze atleten te waarderen en te honoreren. Iedere roba-atleet wordt hierbij op dezelfde manier behandeld. Elke atleet weet op voorhand wat hij kan verwachten wanneer hem of haar een bepaalde prestatie lukt. Hieronder staat in het kort de uitleg aangaande het cijfermateriaal.

Atletenfiche
ter aanpassing.

Prestaties
De tabellen "Loopproeven & Kampproeven Indoor & Outdoor" geven de punten die samengaan met een prestatie op een bepaald nummer in een bepaalde categorie.

Deelname & Podia
De tabellen Kampioenschappen veldlopen & piste geven de punten die samengaan met een deelname en het behalen van een eventuele podiumplaats op alle mogelijke kampioenschappen.

Bepalingen

 • Enkel de beste prestatie wordt gevalideerd. Er is dus geen cumulatie van bedragen.
 • Er zijn nog aparte premies voor het ROBA-crosscriterium, het ROBA-zomercriterium en deelname aan de IC.
 • Bij de start van elk nieuw seizoen is ELKE wedstrijdatleet ambtshalve voorgeselecteerd voor de verschillende BVV wedstrijden. Op verschillende tijdstippen wordt de uiteindelijke lijst gestroomlijnd. Inbreuken op deze regel, uitgezonderd welbepaalde gevallen (schoolverplichtingen, langdurige blessures, selecties VAL of KBAB), heeft een vermindering van 50% op het totale MPS bedrag tot gevolg.
 • Iedere wedstrijdatleet categorie junior/senior, die op basis van zijn/haar prestaties in aanmerking komt voor deelname aan Vlaamse en/of Belgische kampioenschappen, wordt geacht aan minstens TWEE van deze wedstrijden deel te nemen. De atleet staat vrij om te bepalen aan welk soort wedstrijden hij/zij deelneemt. Een inbreuk op deze regel heeft een vermindering van 25% (per inbreuk) op het totale MPS bedrag tot gevolg.
 • Eventuele boetes worden in rekening gebracht indien deze voortvloeien uit een nalatigheid vanwege de atleet. Anders valt zij ten laste van de club.
 • Het bedrag wordt ENKEL uitbetaald wanneer de atleet administratief in orde is en zijn lidgeld heeft betaald. Het eerste uitbetalingsmoment is voorzien op de ROBA Nacht. Indien niet in orde, wordt de uitbetaling opgeschort tot de atleet zich in orde stelt, en dit uiterlijk voor het einde van het kalenderjaar (dus voor 1 januari in het nieuwe seizoen). Het ROBA-bestuur bepaald daarvoor autonoom de wijze van uitbetaling en tijdstip. Atleten die de club verlaten verliezen hun recht op uitbetaling.
 • Enkel atleten met een borstnummer komen in aanmerking voor het MPS-systeem en de criteriums.
 • Wegwedstrijden geldend voor het ROBA criterium, worden enkel in aanmerking genomen indien zij zijn gelopen in ROBA uitrusting.
 • Het MPS-systeem moet aanzien worden als een gunst en zeker geen verworven recht. Het beschikbare budget wordt jaarlijks geëvalueerd en desgevallend aangepast met een procentuele coëficient. Bij eventueel onvoldoende budget, of indien een atleet het onderwerp uitmaakt van een ernstige overtreding tegen de geldende reglementering binnen de club, federatie of een andere instantie, heeft het bestuur eenzijdig de mogelijkheid om het uit te keren bedrag gedeeltelijk of zelfs volledig in te houden.

 

Motiverings & Premie Stelsel Podia veldlopen, Indoor en Outdoor

Een podiumplaats behaald op één of ander kampioenschap? In dit document kan je vinden wat daar tegenover staat.

 • MPS Podia Veldlopen (link zal worden geupdate - oude was geldig vanaf 28 oktober 2018!)
 • MPS Podia Piste (link zal worden geupdate - oude was geldig vanaf 28 oktober 2018!)

Motiverings & Premiestelsel Prestaties Indoor en Outdoor

Een mooie prestatie gelukt op één of andere wedstrijd? In dit document kan je vinden wat daar tegenover staat.

 • MPS prestaties Indoor (link zal worden geupdate - oude was geldig vanaf 28 oktober 2018!)
 • MPS prestaties Outdoor (link zal worden geupdate - oude was geldig vanaf 28 oktober 2018!)

Winter- en zomercriterium

Ook regelmatig deelnemen aan wedstrijden levert iets op. In deze 2 documenten kan je vinden wat daar tegenover staat.

 • Wintercriterium veldlopen (link zal worden geupdate)

Wedstrijdkalender winter- en zomercriteriums

In deze documenten kan je de wedstrijden terug vinden van het winter en zomercriterium.

Tussen- en Eindstanden ROBA criteriums

De verantwoordelijke voor de tussen- & eindstanden is Wim De Roover (wim.deroover@telenet.be). Twijfels, klachten of onjuistheden kunnen via mail doorgegeven worden.

Overzicht MPS Podia

 • Overzicht van MPS Podia 2018 (link zal worden geupdate)