MPS & Criteriums

Definitie

'MPS' staat voor 'motiverings- en Premie stelsel', en is opgericht om de prestaties van al onze atleten, vanaf cadettenleeftijd, te waarderen en ook enigszins te honoreren. Dat gebeurt via 2 pijlers, zijnde:

 1. de uitstraling op de diverse kampioenschappen, hier gaat het dus om behalen van medailles of behalen van finaleplaatsen
 2. de zuivere prestaties indoor, outdoor, op de weg, waarbij we een 3 niveau's hanteren, zijnde een gouden, zilveren en bronzen label.

Evidente spelregels zijn:

 • hoe hoger het kampioenschapsniveau, hoe hoger de erkenning
 • hoe beter de prestatie, hoe hoger de erkenning
 • werken naar een hoogtepunt op seniorsleeftijd, zij ervaren dus de hoogste erkenning

Bepalingen

 1. Enkel de beste prestatie wordt gevalideerd. Er is dus geen cumulatie van bedragen.
 2. Bij de start van elk nieuw seizoen is ELKE wedstrijdatleet ambtshalve voorgeselecteerd voor de verschillende BVV wedstrijden. Op verschillende tijdstippen wordt de uiteindelijke lijst gestroomlijnd. Inbreuken op deze regel, uitgezonderd welbepaalde gevallen (schoolverplichtingen, langdurige blessures, selecties VAL of KBAB), kan leiden toe een vermindering van 50% op het totale MPS bedrag tot gevolg. Eventuele boetes worden in rekening gebracht indien deze voortvloeien uit een nalatigheid vanwege de atleet. Anders valt zij ten laste van de club.
 3. Het bedrag wordt ENKEL uitbetaald wanneer de atleet administratief in orde is en zijn lidgeld heeft betaald. Indien niet in orde, wordt de uitbetaling opgeschort tot de atleet zich in orde stelt, en dit uiterlijk voor het einde van het kalenderjaar (dus voor 1 januari in het nieuwe seizoen). Het ROBA-bestuur bepaald daarvoor autonoom de wijze van uitbetaling en tijdstip.
 4. Atleten die de club verlaten verliezen hun recht op uitbetaling.
 5. Het MPS-systeem moet aanzien worden als een gunst en zeker geen verworven recht. Het beschikbare budget wordt jaarlijks geëvalueerd en desgevallend aangepast. Bij eventueel onvoldoende budget, of indien een atleet het onderwerp uitmaakt van een ernstige overtreding tegen de geldende reglementering binnen de club, federatie of een andere instantie, heeft het bestuur eenzijdig de mogelijkheid om het uit te keren bedrag gedeeltelijk of zelfs volledig in te houden.

MPS 2023-2024

 

Wedstrijdkalender winter- en zomercriteriums

In deze documenten kan je de wedstrijden terug vinden van het winter en zomercriterium.

 • Wedstrijdkalender wintercriterium veldlopen 2023 - 2024

Tussen- en Eindstanden ROBA criteriums

De verantwoordelijke voor de tussen- & eindstanden is Wim De Roover (wim.deroover@telenet.be). Twijfels, klachten of onjuistheden kunnen via mail doorgegeven worden.