Geschiedenis

ROBA is een nog jonge club maar heeft via zijn kernen toch een rijk verleden. Zo bestaat de kern Diest (het vroegere DAK) reeds meer dan 50 jaar. Hieronder vinden jullie enkele uittreksels uit de persmap die gebruikt werd tijdens de oprichtingsvergadering.

Korte kroniek van de geboorte van een nieuwe club

In een poging om de zieltogende atletieksport binnen onze regio een nieuwe impuls te geven, kwamen medio '98 een aantal bestuursleden en trainers van verschillende Oost-Brabntse clubs samen om hierover van gedachten te wisselen. Een goedlopend jeugdcriterium clubgrensoverschrijdende trainers; jong en met een brede visie; waren samen met een ambitieus samenwerkingsmodel, uitgedokterd door Rudy Baumans, de aanleiding tot deze gesprekken. Het "arrest-Bosman", een overmoedig aanbod aan sporttakken met het daarmee gepaarde "shopping-gedrag" van jonge mensen, en het afhaken van moegestreden "enthousiaste" medewerkers kwamen hier meermaals ter sprake. Neem hierbij het gebrek aan financiële middelen wegens "te klein" en de cirkel was rond. Gedurende anderhalf jaar werd er vergaderd en gediscussieerd over volgende thema's:

 • Mogelijkheid tot verregaande samenwerking op bestuurlijk en trainingstechnisch vlak.
 • Leveren van "kwantiteit" en kwaliteit".
 • Organisatorisch sterk uit de hoek komen.
 • Behouden van sterke punten en bijschaven van zwakke punten door samenwerking tussen de kernen.
 • Een "thuis" bieden aan ALLE atletiekliefhebbers en proberen om van atletiek opnieuw een "lifestyle"-sport te maken

 Begin 2000 bleven er ten slotte nog 3 gesprekspartners over zijnde DAK, HERA en BETA. Zij besloten uiteindelijk om samen te smelten tot een nieuwe club volgens het voorgestelde samenwerkingsmodel. De nodige procedures en verplichtingen werden opgestart en uitgevoerd zodat midden augustus het hele dossier kon worden overgemaakt richting Vlaamse Atletiekliga. Snel kwam hun toestemming en de 3 verschillende kernen bekrachtigden officieel hun intentie tot samenwerking tijdens afzonderlijke "Bijzondere Algemene Vergaderingen". Op 29 september 2000 laatstleden volgde dan uiteindelijk een stichtingsvergadering waarop de aanwezige leden van de 3 kernen hun goedkeuring gaven over statuten, huishoudelijk reglement en de concrete invulling van zowel het bestuur als de trainingstechnische commissie. De leden hiervan werden oordeelkundig gekozen en waren al enige tijd bezig met de hun toebedeelde taken om de overgang zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen. Een nieuwe atletiekclub is geboren.

 

Stichtende leden

HERA

 • Willy Nauwelaerts
 • Yvette Boogaerts
 • Michel Schoovaerts
 • Jozef De Bie
 • Herman Peeters

BETA

 • Gustave De Ceulaer
 • Rudy Baumans
 • Gerard Smets
 • Joseph Janssens
 • Georges Vissenaekens

DAK

 • Jan Bonroy
 • Remy Cluyts
 • Paul Vandermeeren
 • Peter Dreessen
 • Beny Sooghen

 

Enkele historische documenten: